Cách quản lý nhân viên “Lười”?

Tôi mệt mỏi về việc bán dán nhãn tôi là “Nhân viên lười”. Trước hết, đó là tên gọi và trong một số trường hợp (khi đi quá xa), có thể được coi xem như đang “đì”. Bạn có một nhân viên như vậy, nhưng không biết làm như thế nào? Hãy thử 5 bí quyết dưới đây dưới đây.

Cách quản lý nhân viên “Lười”?, Sài Gòn List

Bí quyết 1: Dừng gọi họ là lười

Có thể bạn không gọi Lười trước mặt họ, nhưng bạn đang đối xử với họ theo cách đó. Đã bao giờ bạn nghe cụm từ “tự hoàn thành lời tiên tri”? Hãy dán nhãn cho nhân viên theo cách như vậy, nó gần như trở thành hiện thực. Mặc dù họ có ý định trở nên làm biếng, nhưng rất khó khi được kêu tên ngược lại, và cách đối xử ngược lại. Chính sự thay đổi ngay của bạn sẽ tạo cho họ cơ hội để mang đến những kết quả đáng ngạc nhiên.

Bí quyết 2: Xác định Điểm lười của họ

Chính xác những gì mà nhân viên làm hoặc không làm để tạo nên sự lười biếng? Họ không thành khối lượng công việc của họ? Họ không đạt được mục tiêu? Hãy lập một danh sách những điều họ đã không là. Và tìm chính xác vấn đề là gì, nguyên nhân gốc rễ là gì, khi đó bạn sẽ tìm ra được giải pháp tốt nhất.

Bí quyết 3: Bạn đang lười xem xét nhu cầu của họ?

Đã có bao giờ bạn bị tình trạng, khi bạn chỉ một ngón tay thì có đến 3 ngón tay chỉ lại bạn? Lần cuối cùng bạn nói chuyện với nhân viên là khi nào? Động viên họ? Cho họ một vài hướng dẫn hoặc chỉ dẫn cho họ những gì công ty đang cần? Nhân viên sẽ không làm những điều họ
  • Cảm thấy không cần thiết
  • Những gì họ không thích làm
  • Những gì họ không biết làm thế nào
Hãy tự hỏi bản thân bạn “Tại sao hiệu suất làm việc của họ như vậy?” và “Làm thế nào để có thể tạo ra sự thay đổi?”

Bí quyết 4: Thiết lập mục tiêu.

Đạt được kết quả sau cùng là một động lực tuyệt vời! Hãy tổ chức một buổi họp, hỏi họ về những mọng đợi và thảo luận với họ về những mục tiêu sắp tới của bạn thân họ. Viết ít nhất 3 mục tiêu mà họ cần hoàn thành, nói cho họ những mong đợi của bạn, và cho thời hạn để hoàn thành chúng. Bạn có thể ngạc nhiên là nhân vien sẽ có sự động viên để làm công việc một cách tuyệt vời nhất khi tham gia vào quá trình thiết lập mục tiêu.

Bí quyết 5: Nói chuyện với họ!

Bị có muốn lái một chiếc xe có bánh xe bị xì hơi? Tại sao bạn cho phép nhân viên của bạn làm điều đó? Trái tim với trái tim, hãy mời họ đến văn phòng của bạn, đóng cửa kín và thảo luận. Và khi bạn làm điều đó, hãy chắc chắn rằng bạn cho phép họ có thời gian để giải thích nhu cầu của họ. Cho biết mức độ nghiêm trọng của công việc của việc họ lười biếng. Trong một số trường họ, bạn sẽ không bao giờ biết những điều có ảnh ảnh hưởng đến năng suất làm việc của nhân viên. Cách duy nhất bạn tìm ra là hỏi họ.
Bạn có một nhân viên lời nhác?
Bạn có chán ghét việc gọi nhân viên là “Lười”? Vâng, bạn biết không? Xác định, giải quyết vấn đề, thiết lập mục tiêu, nói chuyện với họ để giữ lửa đam mê, và luôn luôn dõi theo họ, kèm cặp trong quá trình thay đổi. Vì vậy, họ sẽ không lười được nữa.
Nguồn Internet