Xử lý lỗi quên pass đặt cho excel

Giải pháp thường dùng khi bạn không muốn cho người khác xem, sửa đổi nội dung, in hay trích xuất thông tin trong file Excel là đặt mật khẩu bảo vệ file. Tuy nhiên, do sơ xuất hay một lý do khách quan nào đó mà bạn lại quên mất mật khẩu. 

Xử lý lỗi quên pass đặt cho excel, Sài Gòn List


Những lúc như vậy, dịch vụ trực tuyến Free Excel Spreadsheet Unlock Online Utility sẽ rất hữu ích với bạn. Nhấn nút Browse tại trường “XLS file to unlock” và tìm chọn file PDF cần gở bỏ mật khẩu. Xong, đánh dấu chọn mục “I accept the terms and conditions”, nhấn Submit và đợi trong giây lát để dịch vụ xử lý. Hoàn tất, file xls đã mở khóa sẽ hiển thị trong một cửa số mới của trình duyệt. Lúc này, bạn nhấn Save để lưu lại file xls. Nếu trình duyệt chưa cài plug-in hỗ trợ xem file xls, hộp thoại Download sẽ xuất hiện cho phép bạn tải file xls về để xem offline.

Thử nghiệm thực tế cho thấy kết quả thành công là 100%.

Tải phần mềm về và làm theo hướng dẫn: //www.download.com.vn/phan+mem+…ruc-tuyen.aspx