Thêm ảnh đại diện trước tiêu đề bài viết cho blogspot

Khi đăng bài hẳn là cũng có rất nhiều bạn muốn mọi người chú ý đến 1 bài viết nào đó trên blog của mình. Có thể là vì lý do muốn người khác đọc nhiều thuận tiện cho việc SEO hoặc quảng cáo bất cứ thứ gì đó của bạn mà bạn muốn mọi ngưới chú ý.

Với thủ thuật này bạn có thể dễ dàng thêm 1 icon trước tiêu đề bài viết của bạn.

ẢNH DEMO

Thêm ảnh đại diện trước tiêu đề bài viết cho blogspot, Sài Gòn List
in hiflex bởi công ty in khánh phương thủ đức

Làm thế nào để thêm một hình ảnh vào tiêu đề bài viết ? Tôi đã thấy rằng nó có thể đặt các thẻ HTML trong tiêu đề bài viết có nghĩa là bạn chỉ cần thêm một thẻ <img>

Vì vậy, nếu bạn muốn một HÌNH ẢNH đằng trước rồi tiếp theo là TIÊU ĐỀ BÀI VIẾT thì thực hiện theo cách sau: <img src=”picture url” /> “đặt tiêu đề bài viết ở đây mà không có dấu ngoặc kép” thay thế “picture url” thành đường link url hình ảnh của bạn…

Dưới đây là một ảnh chụp màn hình để minh họa

Thêm ảnh đại diện trước tiêu đề bài viết cho blogspot, Sài Gòn List
Thêm ảnh đại diện trước tiêu đề bài viết cho blogspot